Пребарај
16.09.2014 - Меѓународна соработка
УЧЕСТВО НА РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА ВО ПРИШТИНА
Делегација на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер (КЗСПИЈК), составена од  Заменик претседателот г-дин Блерим Исени, членот  г-ѓа Катерина Димеска и помладиот соработник во Секретаријатот, г-ѓа Макфирете Морина-Сулејмани, ќе земе учество на Региoналната конференција на тема „Слобода на јавното ...
17.07.2014 - Имплементација на ЗСПИЈК ...
ЗАОКРУЖЕН ЦИКЛУСОТ РАБОТИЛНИЦИ РЕАЛИЗИРАН ВО СОРАБОТКА СО МИСИЈАТА НА ОБСЕ ВО СКОПЈЕ
Одговорни и службени лица, како  и раководители на сектори за правни и општи работи од Акционерски друштва во државна сопственост

16.07.2014 - Имплементација на ЗСПИЈК ...
ЧЕТВРТА РАБОТИЛНИЦА ЗА „ДОБРОТО ВЛАДЕЕЊЕ И ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР“
Денеска во хотелот „Арка“ во Скопје, во сорабка на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од

15.07.2014 - Соработка на Комисијата ...
РАБОТИЛНИЦА ЗА ПРЕTСТАВНИЦИ НА ДРЖАВНИ ДИРЕКЦИИ, ЦЕНТРИ, УПРАВИ, ИНСТИТУТИ И НА СКОПСКИ ОПШТИНИ
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер во соработка со  Мисијата на ОБСЕ во

11.07.2014 - Имплементација на ЗСПИЈК ...
РЕАЛИЗИРАНА РАБОТИЛНИЦА ЗА ОДГОВОРНИ И СЛУЖБЕНИ ЛИЦА ОД ДРЖАВНИ АГЕНЦИИ, КОМИСИИ И ФОНДОВИ
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер и Мисијата на ОБСЕ во Скопје, денеска

10.07.2014 - Во соработка со ...
РАБОТИЛНИЦА ЗА ОДГОВОРНИ И СЛУЖБЕНИ ЛИЦА ОД ДРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ
Денеска во хотелот „Арка“ во Скопје, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер и

09.07.2014 - Имплементација на ЗСПИЈК ...
СТАРТУВААТ РАБОТИЛНИЦИТЕ НА КОМИСИЈАТА И ОБСЕ
Од 10 до 17 јули 2014 година, во хотел „Арка“ во Скопје, Комисијата за заштита на правото за слободен пристап

03.07.2014 - Собрание на Република ...
УСВОЕН ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЈАТА ЗА 2013 ГОДИНА
Собранието на Република Македонија на првото продолжение на седмата седница,  одржано на  03 јули 2014 година,  со 62  гласа „за“, 

30.06.2014 - Регионални обуки ...
ВО ШТИП ПОПУЛАРИЗИРАНО УСТАВНО ЗАГАРАНТИРАНОТО ПРАВО НА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР
Во големата сала на општина Штип, денеска обучувачи од Секретаријатот на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до

FirstПрва
PrevПретходна
1 / 38
[1]
2
3
4
5
НареднаNext
ПоследнаLast
AllСите

Изработката на оваа веб-страница ја финансираше Британската амбасада, преку средства од програмата UK FCO SPFRE. Објавените содржини се мислења на авторите и не ги одразуваат секогаш мислењата и ставовите на Британската амбасада.

Анкета

Ако барањето е непотполно, службеното лице е должно:

 


Брошура-УНИВЕРЗАЛЕН ВОДИЧ-
ТИ ИМАШ ПРАВО ДА ЗНАЕШ
Годишен извештај за 2013 година
Програма за работа на Комисијата за ЗПСПИЈК за 2014 година
Упатство за спроведување на ЗСПИЈК
Пречистен текст на Деловникот за работата на Комисијата за ЗПСПИЈК
Деловник за работа на комисијата
Упатство за користење на книги од библиотеката на Комисијата
Деловник за измени и дополнување на Деловникот за работа на Комисијата
Тест на јавниот интерес
Брошура
Брошура
Обрасци за Download
Ги знаете ли Вашите права?
Краток анимиран филм