ОБВИНИТЕЛИТЕ НА ТРКАЛЕЗНА МАСА ЗА СЛОБОДНИОТ ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Во организација на Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“, а во согласност со Kаталогот за задолжителна континуирана обука за судии, јавни обвинители, претседатели на судови и јавни обвинители на јавните обвинителства, денеска во просториите на Академијата се одржа тркалезна маса на тема: „Заштита на личните податоци / Слободен пристап до информации од јавен…

ЗАКОНОТ ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР ПРЕТСТАВЕН ПРЕД ПРЕТСЕДАТЕЛИ НА СУДОВИ

Во организација на Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“, а во  соработка со Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер и Дирекцијата за заштита на личните податоци, денеска во просториите на Академијата се одржа тркалезна маса на тема „Заштита на лични податоци и слободен пристап до информации…

ТРКАЛЕЗНИ МАСИ НА ТЕМА „ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ И СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР“

На 25 и 27 март ( среда и петок), во Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“, ќе се одржат две тркалезни маси на тема „ Заштита на лични податоци и слободен пристап до информации од јавен карактер“.

УЧЕСТВО НА ФОРУМ ЗА СЛЕДЕЊЕ И АНАЛИЗА НА ЗАКАНИТЕ ОД КОРУПЦИЈА И ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛ

Заменик претседателот Блерим Исени и членот на Комисијата, Катерина Димеска, присуствуваа на форумот за јавни политики „Следење и анализа на заканите од корупција и организиран криминал“, што се одржа во организација на Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС).

20150218_121040

ПРЕДАВАЊЕ ЗА СЛОБОДНИОТ ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ЗА СТУДЕНТИТЕ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ

Во рамките на воспоставената соработка меѓу Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер и Факултетот за безбедност – Скопје, денеска во големиот амфитеатар на оваа високообразовна институција, беше презентиран Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.

slika

РАЗМЕНА НА ИСКУСТВА ОД СПРОВЕДУВАЊЕТО И ПОДИГНУВАЊЕТО НА ЈАВНАТА СВЕСТ ЗА ЗАКОНОТ ЗА СПИЈК

  Во организација на TAIEX – Инструментот на Европската Комисија за техничка поддршка и размена на информаци, а во соработка со Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, на 5 и 6- ти февруари во Скопје се одржа дводневна работилница на тема ”Размена на искуства за спроведувањето на Законот…

РАБОТИЛНИЦА ЗА ИСКУСТВАТА ОД СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗСПИЈК СО ЕКСПЕРТИ ОД ХРВАТСКА, ПОЛСКА И СЛОВЕНИЈА

На 5 и 6 февруари (четврток и петок), во хотелот „Арка“ во Скопје, во организација на TAIEX – Инструментот на Европската Комисија за техничка поддршка и размена на информации во соработка со Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, ќе се одржи дводневна работилница на тема ”Размена на искуства…

МБИ ДОБРА

СЛОБОДНИОТ ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ПРЕЗЕНТИРАН ПРЕД СТУДЕНТИТЕ НА МЕЃУНАРОДНИОТ БАЛКАНСКИ УНИВЕРЗИТЕТ

Членот на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, Валентина Фидановска и стручното лице од Секретаријатот на Комисијата, Цветан Станоески, денеска пред студентите на Меѓународниот Балкански универзитет во Скопје, го објаснија основното човеково право кое произлегува од Уставот на Република Македонија и од Законот за слободен пристап до информации…

СТУДЕНТИТЕ ОД ФАКУЛТЕТОТ ЗА ДЕТЕКТИВИ И КРИМИНАЛИСТИКА НА ЕВРОПСКИОТ УНИВЕРЗИТЕТ ИНФОРМИРАНИ ЗА ЗСПИЈК

Членот на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, Валентина Фидановска и стручните лица во Секретаријатот на Комисијата, Јорданка Стојкова и Катерина Димовска Трајковска, денеска престојуваа во работна посета на Факултетот за Детективи и криминалистика на Европскиот универзитет во Скопје.

20141212_150445

РЕАЛИЗИРАНА СТУДИСКА ПОСЕТА НА ВЕЛИКА БРИТАНИЈА

Претседателот на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, Пеце Ташевски и членот Валентина Фидановска на 11 и 12 декември годинава, во Wilmslow, престојуваа во дводневна работна посета на Канцеларијата на Комесарот за информации на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска.