2613396ca922d878fd97d3919c32a445_l

КОМИСИЈАТА ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВОТО ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИТЕ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР СПРОВЕДЕ ОБУКА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ЗА ТУРИЗАМ И МЕНАЏМЕНТ-СКОПЈЕ

Иницијативата на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер за воспоставување на поблиска соработка со високообразовните институции во јули 2016 година беше официјализирана со Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје, со потпишување на Меморандумот за соработка, кој го потпишаа првите луѓе на двете институции, д-р Ѓорги Сламков, претседател…

РАБОТИЛНИЦА ЗА РЕВИЗИЈА НА НПАА 2017

Финализирањето на ревизијата на Националната програма за усвојување на правото на Европската унија за 2017 година и анализата на имплементацијата на ИПА структурите, како препораки за подготовка на Акцискиот план 2017 година, беа главните теми на Работилницата за ревизија на НПАА 2017, која се одржа од 30.11 до 02.12.2016 година во хотелот „Метропол“ во Охрид. …

15220052_1786688741581182_8418332528431958845_n

РАБОТИЛНИЦА ЗА ИНТЕРАКЦИЈА НА СЛОБОДНИОТ ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИТЕ СО ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ И КЛАСИФИЦИРАНИТЕ ИНФОРМАЦИИ

Во организација на TAIEX – Инструментот на Европската Комисија за техничка поддршка и размена на информаци, а во соработка со Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, на 29 и 30-ти ноември во Скопје се одржа дводневна работилница на тема „Интеракција на слободниот пристап до информациите со личните податоци…

15300694_10209389527749873_1255212030_n

ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА ПОМЕЃУ КОМИСИЈАТА И СОВЕТОТ ЗА ТРАНСПАРЕНТНОСТ И ДОБРО ВЛАДЕЕЊЕ ОД ШПАНИЈА

На дводневната работилница организирана со поддршка на инструментот TAIEX на Европската Комисија, беше потпишан Меморандум за соработка помеѓу Комисијата за заштита на правото за словбоден пристап до информациите од јавен карактер и Советот за транспарентност и добро владеење од Шпанија. Меморандумот беше потпишан од страна на претседателот на Комисијата, д-р Ѓорги Сламков и Есперанца Забрано…

viber-image_2-2

ОДРЖАНА РЕГИОНАЛНА РАБОТИЛНИЦА НА КОМИСИЈАТА И ДЗЛП ВО ОХРИД

Во рамките на планираните заеднички активности предвидени во Проектот “Поддршка на пристапот до правото на заштита на личните податоци“, што се финансира од ИПА ТАИБ 2012 програмата, на 23 и 24 ноември 2016 година, во хотел Тино Св.Стефан во Охрид се одржа втората регионална работилница на тема ,,Промоција на двете права –Правото на слободен пристап…

Бр.152- Седница на Комисијата за слободен пристап до информации

ДОНЕСЕНИ 8 РЕШЕНИЈА И 37 ЗАКЛУЧОЦИ Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, на 152-та седница одржана на 24 ноември 2016 година донесе 8 решенија и 37 заклучоци. * * * * *Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена…

konferencija

УЧЕСТВО НА КОМИСИЈАТА НА ЈАВНИОТ НАСТАН „ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ И ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ-МОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИЦИ„

На 18 ноември 2016 година тимот на Аналитика организираше јавен настан на тема „Пристап до информации и заштита на личните податоци-можности и предизвици“. Настанот го означи почетокот на проектот „Транспарентни и ефикасни државни регулаторни и надзорни тела„ со кој истражувачите на Аналитика ќе се фокусираат на работата на Комисијата за заштита на правото за слободен…

Бр.151- Седница на Комисијата за слободен пристап до информации

ДОНЕСЕНИ 17 РЕШЕНИЈА И 87 ЗАКЛУЧОЦИ Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, на 151-та седница одржана на 14 ноември 2016 година донесе 17 решенија и 87 заклучоци. * * * * *Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена…

РЕАЛИЗИРАНА ОБУКА ЗА СЛУЖБЕНИТЕ ЛИЦА ОД ОБРАЗОВНАТА ДЕЈНОСТ, ЈАВНИТЕ УСТАНОВИ И КОМОРИ

Во организација на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап информациите од јавен карактер, во просториите на Комисијата продолжи планираната серија обуки на тема „Слободен пристап до информации од јавен карактер“.Обуката ја реализираа стручни предавачи од Секретаријатот на Комисијата, а на неа присуствуваа 20 новоназначени службени лица, како и лица кои досега од различни…

Бр.149- Седница на Комисијата за слободен пристап до информации

ДОНЕСЕНИ 4 РЕШЕНИЈА И 15 ЗАКЛУЧОЦИ Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, на 149-та седница одржана на 02 ноември 2016 година донесе 4 решенија и 15 заклучоци. * * * * * Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата…