Бр.151- Седница на Комисијата за слободен пристап до информации

ДОНЕСЕНИ 17 РЕШЕНИЈА И 87 ЗАКЛУЧОЦИ Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, на 151-та седница одржана на 14 ноември 2016 година донесе 17 решенија и 87 заклучоци. * * * * *Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена…

РЕАЛИЗИРАНА ОБУКА ЗА СЛУЖБЕНИТЕ ЛИЦА ОД ОБРАЗОВНАТА ДЕЈНОСТ, ЈАВНИТЕ УСТАНОВИ И КОМОРИ

Во организација на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап информациите од јавен карактер, во просториите на Комисијата продолжи планираната серија обуки на тема „Слободен пристап до информации од јавен карактер“.Обуката ја реализираа стручни предавачи од Секретаријатот на Комисијата, а на неа присуствуваа 20 новоназначени службени лица, како и лица кои досега од различни…

Бр.149- Седница на Комисијата за слободен пристап до информации

ДОНЕСЕНИ 4 РЕШЕНИЈА И 15 ЗАКЛУЧОЦИ Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, на 149-та седница одржана на 02 ноември 2016 година донесе 4 решенија и 15 заклучоци. * * * * * Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата…

ОДРЖАНА РЕГИОНАЛНА РАБОТИЛНИЦА НА КОМИСИЈАТА И ДЗЛП ВО СТРУМИЦА

Во рамките на планираните заеднички активности предвидени во Проектот “Поддршка на пристапот до правото на заштита на личните податоци“, што се финансира од ИПА ТАИБ 2012 програмата, на 26 и 27 октомври 2016 година, во хотелот Сириус во Струмица, се одржа првата регионална работилница на тема ,,Промоција на двете права – правото на слободен пристап…

Бр.148- Седница на Комисијата за слободен пристап до информации

  ДОНЕСЕНИ  8 РЕШЕНИЈА И 7 ЗАКЛУЧОЦИ  Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, на 148-та седница одржана на 27 октомври 2016 година донесе  8 решенија и 7  заклучоци.

obuka-20-10-2016-vtora

ОБУКА ЗА СЛУЖБЕНИ ЛИЦА ОД ИНСТИТУЦИИ ОД РАЗЛИЧНИ СФЕРИ И ДЕЈНОСТИ

 Единаесет службени лица за посредување со информации од јавен карактер од државни институции, јавни претпријатија и установи, судската власт, како и од здрвствени институции, проследија обука на тема  „Слободен пристап до информации од јавен карактер и практична примена на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер“.

Бр.147- Седница на Комисијата за слободен пристап до информации

ДОНЕСЕНИ 22 РЕШЕНИЈА И 24 ЗАКЛУЧОЦИ Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, на 147-та седница одржана на 18 октомври 2016 година, донесе 22 решенија и 24 заклучоци. * * * * *Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена…

img_20161012_093315

СЛУЖБЕНИ ЛИЦА ОД ОБРАЗОВНАТА ДЕЈНОСТ НА ОБУКА ВО КОМИСИЈАТА

Во организација на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап информациите од јавен карактер, во просториите на Комисијата продолжи планираната серија обуки на тема „Слободен пристап до информации од јавен карактер“.Обуката ја реализираа стручни предавачи од Секретаријатот на Комисијата, а на неа присуствуваа 18 новоназначени службени лица, како и лица кои досега од различни…

Бр.146- Седница на Комисијата за слободен пристап до информации

ДОНЕСЕНИ 11 РЕШЕНИЈА И 10 ЗАКЛУЧОЦИ Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, на 146-та седница одржана на 05 октомври 2016 година, донесе 11 решенија и 10 заклучоци. * * * * *Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена…

1

УЧЕСТВО НА РЕГИОНАЛАНА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ТЕМА “ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ И ОТВОРЕНИ ПОДАТОЦИ“ ВО САРАЕВО

   Претставник од Секретаријатот на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер  учествуваше на регионална конференција на тема “Пристап до информации и отворени податоци”, што по повод Меѓународниот ден на слободниот пристап до информации се одржа во Сараево, во организација на Трансперенси интернешнал во Босна и Херцеговина. Претставникот од…