Бр.161- Седница на Комисијата за слободен пристап до информации

ДОНЕСЕНИ 19 РЕШЕНИЈА И 3 ЗАКЛУЧОКА Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, на 161-та седница одржана на 20 февруари 2017 година донесе 19 решенија и 3 заклучока. **********Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Ј.И. од Скопје,…

Бр.160- Седница на Комисијата за слободен пристап до информации

ДОНЕСЕНИ 5 РЕШЕНИЈА И 6 ЗАКЛУЧОКА Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, на 160-та седница одржана на 08 февруари 2017 година донесе 5 решенија и 6 заклучока. **********Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението на граѓани…

16492259_10211588132475134_1496997286_o

ОДРЖАНА ДВОДНЕВНА ЕКСПЕРТСКА МИСИЈА СО ПОДДРШКА НА ИНСТРУМЕНТОТ TAIEX НА ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА

Во просториите на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, на 1-ви и 2-ри февруари со поддршка на инструментот TAIEX на Европската Комисија, се одржа „Експертска мисија за спроведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер“. Покрај експертот од одделението за инспекциски надзор и контрола при…

Бр.159- Седница на Комисијата за слободен пристап до информации

ДОНЕСЕНИ 11 РЕШЕНИЈА И 5 ЗАКЛУЧОКА Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, на 159-та седница одржана на 31 јануари 2017 година донесе 11 решенија и 5 заклучока. **********Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Н.С., новинар во…

Бр.158- Седница на Комисијата за слободен пристап до информации

ДОНЕСЕНИ 9 РЕШЕНИЈА И 2 ЗАКЛУЧОКА Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, на 158-та седница одржана на 24 јануари 2017 година донесе 9 решенија и 2 заклучока. **********Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението на граѓани…

Бр.156- Седница на Комисијата за слободен пристап до информации

ДОНЕСЕНИ 4 РЕШЕНИЈА Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, на 156-та седница одржана на 11 јануари 2017 година донесе 4 решенија. **********Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од М.З. од Велес, поднесена против извршител К.Т. – Велес,…

Бр.155- Седница на Комисијата за слободен пристап до информации

ДОНЕСЕНИ 8 РЕШЕНИЈА И 13 ЗАКЛУЧОЦИ Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, на 155-та седница одржана на 28 декември 2016 година донесе 8 решенија и 13 заклучоци. **********Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Д.Ј. од Скопје,…

СЛУЖБЕНИ ЛИЦА ОД РАЗЛИЧНИ ДЕЈНОСТИ И СФЕРИ НА ОБУКА ВО КОМИСИЈАТА

Дваесет и три службени лица за посредување со информации од јавен карактер од државни институции, јавни претпријатија и установи, единици на локалната самоуправа, судската власт, како и од здрвствени институции, проследија обука на тема „Слободен пристап до информации од јавен карактер и практична примена на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер“.

Бр.154- Седница на Комисијата за слободен пристап до информации

ДОНЕСЕНИ 7 РЕШЕНИЈА И 2 ЗАКЛУЧОКА Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, на 154-та седница одржана на 22 декември 2016 година донесе 7 решенија и 2 заклучока. * * * * * Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата…

Бр.153- Седница на Комисијата за слободен пристап до информации

ДОНЕСЕНИ 32 РЕШЕНИЈА И 15 ЗАКЛУЧОЦИ Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, на 153-та седница одржана на 14 декември 2016 година донесе 32 решенија и 15 заклучоци.