Членови

 

                                                      Валентина Фидановска
 
ВАЛЕНТИНА0001
 
Телефон: 02/3118-038
 
 
Дата на раѓање: 26.05.1967 година
 
Образование:
 
                        Дипломиран новинар на интердисциплинарни студии по новинарство на Универзитет „Св.Кирил и Методиј“-Скопје
 
Јазици:
 
                      Англиски јазик
 
Работно искуство: 
 
  • Новинар во Македонска радио телевизија
  • А1 телевизија
  • Македонска информативна агенција МИА
  • Координатор во маркетинг агенција „Пегаз“
  • „Томато“ продукција
  • Раководител и финансиски менаџер во неколку приватни претпријатија