Бр.163- Седница на Комисијата за слободен пристап до информации

ДОНЕСЕНИ 4 РЕШЕНИЈА И 12 ЗАКЛУЧОЦИ Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, на 163-та седница одржана на 07 март 2017 година донесе 4 решенија и 12 заклучоци. ************Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Д.Ј. од Скопје,…

Бр.162- Седница на Комисијата за слободен пристап до информации

ДОНЕСЕНИ 2 РЕШЕНИЈА И 4 ЗАКЛУЧОЦИ Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, на 162-та седница одржана на 22 февруари 2017 година донесе 2 решенија и 4 заклучоци. ************Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од К.Ч. од Радовиш,…

Бр.161- Седница на Комисијата за слободен пристап до информации

ДОНЕСЕНИ 19 РЕШЕНИЈА И 3 ЗАКЛУЧОКА Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, на 161-та седница одржана на 20 февруари 2017 година донесе 19 решенија и 3 заклучока. **********Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Ј.И. од Скопје,…

Бр.160- Седница на Комисијата за слободен пристап до информации

ДОНЕСЕНИ 5 РЕШЕНИЈА И 6 ЗАКЛУЧОКА Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, на 160-та седница одржана на 08 февруари 2017 година донесе 5 решенија и 6 заклучока. **********Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението на граѓани…

Бр.159- Седница на Комисијата за слободен пристап до информации

ДОНЕСЕНИ 11 РЕШЕНИЈА И 5 ЗАКЛУЧОКА Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, на 159-та седница одржана на 31 јануари 2017 година донесе 11 решенија и 5 заклучока. **********Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Н.С., новинар во…

Бр.158- Седница на Комисијата за слободен пристап до информации

ДОНЕСЕНИ 9 РЕШЕНИЈА И 2 ЗАКЛУЧОКА Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, на 158-та седница одржана на 24 јануари 2017 година донесе 9 решенија и 2 заклучока. **********Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението на граѓани…

Бр.156- Седница на Комисијата за слободен пристап до информации

ДОНЕСЕНИ 4 РЕШЕНИЈА Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, на 156-та седница одржана на 11 јануари 2017 година донесе 4 решенија. **********Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од М.З. од Велес, поднесена против извршител К.Т. – Велес,…

Бр.155- Седница на Комисијата за слободен пристап до информации

ДОНЕСЕНИ 8 РЕШЕНИЈА И 13 ЗАКЛУЧОЦИ Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, на 155-та седница одржана на 28 декември 2016 година донесе 8 решенија и 13 заклучоци. **********Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Д.Ј. од Скопје,…

Бр.154- Седница на Комисијата за слободен пристап до информации

ДОНЕСЕНИ 7 РЕШЕНИЈА И 2 ЗАКЛУЧОКА Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, на 154-та седница одржана на 22 декември 2016 година донесе 7 решенија и 2 заклучока. * * * * * Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата…

Бр.153- Седница на Комисијата за слободен пристап до информации

ДОНЕСЕНИ 32 РЕШЕНИЈА И 15 ЗАКЛУЧОЦИ Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, на 153-та седница одржана на 14 декември 2016 година донесе 32 решенија и 15 заклучоци.