Бр.171 Седница на Комисијата за слободен пристап до информации

ДОНЕСЕНИ 1 РЕШЕНИЕ И 6 ЗАКЛУЧОЦИКомисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер на својата 171 седница одржана на 2 мај 2017 година, донесе 1 решение и 6 заклучоци.

Бр.170- Седница на Комисијата за слободен пристап до информации

ДОНЕСЕНИ 12 РЕШЕНИЈА И 1 ЗАКЛУЧОК Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер на 170-та седница, одржана на 25 април 2017 година, донесе 12 решенија и 1 заклучок.***********Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од В.С. од Скопје, поднесена…

Бр.169- Седница на Комисијата за слободен пристап до информации

ДОНЕСЕНИ 3 РЕШЕНИЈА И 2 ЗАКЛУЧОКАКомисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер на 169-та седница, одржана на 19 април 2017 година, донесе 3 решенија и 2 заклучока.

БР.168- СЕДНИЦА НА КОМИСИЈАТА ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ

ДОНЕСЕНИ 5 РЕШЕНИЈА И 36 ЗАКЛУЧОЦИКомисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер на 168-та седница, одржана на 11 април 2017 година, донесе 5 решенија и 36 заклучоци.

Бр.167- Седница на Комисијата за слободен пристап до информации

ДОНЕСЕНИ 3 РЕШЕНИЈА И 10 ЗАКЛУЧОЦИ Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, на 167-та седница одржана на 04 април 2017 година донесе 3 решенија и 10 заклучоци. ************Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер постапувајќи по Жалбата изјавена од Д.Ј. од Скопје,…

Бр.166- Седница на Комисијата за слободен пристап до информации

ДОНЕСЕНИ 1 РЕШЕНИЕ И 21 ЗАКЛУЧОК Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, на 166-та седница одржана на 29 март 2017 година донесе 1 решение и 21 заклучок. ************Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Хелсиншкиот комитет за…

Бр.165- Седница на Комисијата за слободен пристап до информации

ДОНЕСЕНИ 7 РЕШЕНИЈА Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, на 165-та седница одржана на 22 март 2017 година донесе 7 решенија. ************Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Г.Л., новинар од Кочани, поднесена против Министерството за здравство,…

Бр.164- Седница на Комисијата за слободен пристап до информации

ДОНЕСЕНИ 11 РЕШЕНИЈА И 34 ЗАКЛУЧОЦИ Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, на 164-та седница одржана на 15 март 2017 година донесе 11 решенија и 34 заклучоци. ************Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението за еманципација,…

Бр.163- Седница на Комисијата за слободен пристап до информации

ДОНЕСЕНИ 4 РЕШЕНИЈА И 12 ЗАКЛУЧОЦИ Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, на 163-та седница одржана на 07 март 2017 година донесе 4 решенија и 12 заклучоци. ************Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Д.Ј. од Скопје,…